Heeft uw bedrijf een responsplan voor natuurrampen nodig? 13

Heeft uw bedrijf een responsplan voor natuurrampen nodig?

Bedrijfseigenaren moeten over een breed scala aan problemen nadenken en back-upplannen hebben voor back-upplannen voor alle primaire plannen die fout gaan. Maar hebben ze echt een formeel geschreven plan nodig voor de manier waarop ze op verschillende natuurrampen zouden reageren? En hoe kun je een bedrijf hoe dan ook weerbaarder maken tegen natuurrampen?

De waarde van paraatheid bij natuurrampen

Het is belangrijk om de potentiële dreiging van natuurrampen in uw bedrijf serieus te nemen. In sommige gebieden en onder bepaalde omstandigheden kan een enkele natuurramp de ondergang van uw operatie betekenen.

Een grote overstroming kan bijvoorbeeld verwoestende gevolgen hebben voor een onvoorbereid of slecht voorbereid bedrijf. Opruimen van waterschade is de afgelopen jaren aanzienlijk geavanceerder geworden, maar er zijn nog steeds grenzen aan wat het kan bereiken. Zelfs als de inspanningen relatief goed verlopen, zal uw bedrijf tijdens de schoonmaakwerkzaamheden waarschijnlijk minimaal een paar weken gesloten zijn. Zelfs als uw verzekeringspolis de schade dekt, kunnen uw premies daardoor stijgen.

Als u voldoende voorbereid bent op natuurrampen, kunt u het grootste deel van deze schade voorkomen of beperken, heeft u meer vertrouwen in de vergoeding voor deze schade en heeft u de mogelijkheid om uw bedrijf weer online te krijgen. zodra de ramp voorbij is.

Heeft uw bedrijf een formeel responsplan voor natuurrampen nodig?

Heeft u echt een formeel reactieplan voor natuurrampen nodig?

Dat hangt van veel factoren af, waaronder:

· Jouw regio. Sommige gebieden zijn dat wel zeer gevoelig voor bepaalde soorten natuurrampen, terwijl andere gebieden aanzienlijk geïsoleerd zijn van de meeste rampen. Als u bijvoorbeeld een bedrijf runt in Californië, is het een goed idee om voorbereid te zijn op aardbevingen. Als u een bedrijf runt in Tornado Alley, moet u voorbereid zijn op tornado’s. Maar als u een bedrijf runt in een gebied waar weinig of geen natuurrampen voorkomen, of als u uitsluitend online opereert, kunt u waarschijnlijk zonder rampenplan wegkomen.

· Uw risicotolerantie. U moet ook rekening houden met uw persoonlijke en zakelijke risicotolerantie. Als uw bedrijf extreem veerkrachtig is en voldoende contant geld heeft, en u meerdere locaties in verschillende gebieden heeft, daalt de waarde van een natuurrampenplan. Als uw bedrijf al kwetsbaar is en u niet zeker weet hoe u kunt overleven na een wekenlange verstoring, is een reactieplan veel belangrijker.

In relatie :  Beste iOS 8 Cydia-tweaks voor Facebook

· Uw fysieke bezittingen. Uw fysieke bezittingen zijn ook van belang. Kunt u het bedrijf blijven runnen, zelfs als u uw volledige fysieke locatie kwijtraakt? Hoeveel geld heeft u vastgezet in uw fysieke bezittingen?

· Uw medewerkers en klanten. Het gaat niet alleen om eigendom; u moet ook rekening houden met de werknemers, klanten en andere mensen in uw bedrijf. Als uw bedrijf doorgaans vol mensen zit, is een reactieplan voor natuurrampen van cruciaal belang voor hun veiligheid. In sommige situaties kan het zelfs nodig zijn dat u een noodevacuatieplan heeft.

Uw bedrijf veerkrachtiger maken

Deze strategieën kunnen uw bedrijf veerkrachtiger maken, ongeacht of u ervoor kiest uw reactieplan voor natuurrampen formeel te documenteren.

· Migreer naar de cloud. Overweeg, voor zover mogelijk, om naar de cloud te migreren. Het hosten van uw eigen gegevens en het gebruiken van uw eigen technologische middelen heeft voordelen, maar deze fysieke activa stellen u ook bloot aan meer kwetsbaarheden.

· Investeer in verzekeringen. Een robuuste verzekeringspolis kan uw bedrijf voldoende financiële bescherming bieden. Het is echter belangrijk om uw polis zorgvuldig door te lezen en ervoor te zorgen dat u verzekerd bent voor de meest voorkomende natuurrampen in uw regio. Dit is verre van een garantie.

· Installeer fysieke beschermingsmaatregelen. Afhankelijk van uw risico’s kan het zinvol zijn om fysieke beschermingsmaatregelen te treffen. U heeft bijvoorbeeld kluizen of kluizen om uw meest kritieke bezittingen te beschermen, of brandblussystemen om bosbranden te bestrijden.

· Voeg alarmen en communicatiemethoden toe. In geval van nood moet je kunnen communiceren. Automatische alarmsystemen, PA-systemen, noodverlichting en andere installaties kunnen dit communicatiesysteem bieden.

· Bedenk een ontsnappingsplan. Als een natuurramp uw bedrijf treft, waar zullen mensen dan heen gaan en wat moeten ze doen? Documenteer meerdere ontsnappingsopties en maak die plannen duidelijk zichtbaar op meerdere locaties.

· Gebruik oefeningen. Zorg ervoor dat uw werknemers zijn opgeleid en getraind om op de juiste manier te reageren op een natuurramp die zich voordoet. Door middel van oefeningen en voortdurende oefening kunt u uw medewerkers conditioneren om effectief te reageren.

· Overweeg om meerdere locaties te openen. Hoe meer locaties u heeft, hoe kleiner de kans dat een enkele natuurramp uw hele bedrijf wegvaagt.

Niet elk bedrijf heeft een reactieplan voor natuurrampen nodig, maar dit kan een waardevol hulpmiddel zijn voor bedrijven die bijzonder gevoelig zijn voor natuurrampen. Hoe dan ook, het loont de moeite om proactief te zijn en uw bedrijf veerkrachtiger te maken tegen natuurrampen en andere verstoringen.

In relatie :  Perfecte iPhone 6s-schermbeschermers voor Klutzes & Fingerprint Freaks