Schijfgebruik in Linux controleren (4 methoden)

Het kan voorkomen dat u enkele belangrijke bestanden moet downloaden of enkele foto’s naar uw Linux-systeem moet overbrengen, maar dat u te maken krijgt met onvoldoende schijfruimte. Je gaat naar je bestandsbeheerder om de grote bestanden te verwijderen die je niet langer nodig hebt, maar je hebt geen idee welke van hen het grootste deel van je schijfruimte innemen. In dit artikel laten we enkele eenvoudige methoden zien om het schijfgebruik in Linux te controleren vanaf zowel de terminal als de GUI-toepassing.

Schijfgebruik bewaken in Linux (2023)

Controleer schijfruimte met behulp van de opdracht df

In Linux zijn er veel commando’s om het schijfgebruik te controleren, de meest voorkomende is de df commando. De df staat voor “Disk Filesystem” in de opdracht, wat een handige manier is om het huidige schijfgebruik en de beschikbare schijfruimte in Linux te controleren. De syntaxis voor de opdracht df in Linux is als volgt:

df <options> <file_system>

De opties die u kunt gebruiken met de opdracht df zijn:

Opties Beschrijving
-a Toon informatie over alle bestandssystemen, inclusief pseudo-, dubbele en ontoegankelijke bestandssystemen
-h Geef de formaten weer in een voor mensen leesbaar formaat, dwz in machten van 1024
-t Geef het schijfgebruik weer van alleen het bestandssysteem van een bepaald type
-x Geef het schijfgebruik weer exclusief een bepaald bestandstype

Geef schijfgebruik weer in een door mensen leesbaar formaat

De df opdracht toont de grootte in bytes, wat voor sommige mensen moeilijk te lezen kan zijn. Gebruik de vlag -h om de bestandsgrootte in een door mensen leesbaar formaat te zien, zoals megabytes, gigabytes, enzovoort. Zo ziet de syntaxis eruit:

df -h

Schijfbezetting van een bepaald type weergeven

U kunt ook het schijfgebruik van een bepaald type bestandssysteem bekijken met behulp van de vlag -t, zoals hieronder weergegeven:

df -t <file_system_type>

schijfgebruik van partitie van het type ext4 met de opdracht df

Controleer schijfgebruik met behulp van de du Command

De df opdracht toont alleen het schijfgebruik voor het gehele bestandssysteem en niet voor individuele bestanden en mappen. Om het schijfgebruik voor individuele bestanden en mappen te bekijken, gebruikt u de du commando. Hier, du betekent “schijfgebruik“. De syntaxis om de du commando is:

In relatie :  10 veelvoorkomende problemen met iOS 16 en hoe u ze kunt oplossen

du <option> <file>

De opties om te gebruiken met de du commando zijn:

Opties Beschrijving
-a Toont details van alle bestanden
-h Toont de bestandsgrootte in een voor mensen leesbaar formaat
-s Geeft de grootte van een bepaalde map weer
-c Toont het totale gebruik van de gehele directory

Geef schijfgebruik weer in een door mensen leesbaar formaat

Om de formaten weer te geven in een voor mensen leesbaar formaat zoals in megabytes, gigabytes, etc. in plaats van bytes, gebruikt u de -h vlag via de onderstaande opdrachtsyntaxis:

du -h

weergaveformaten in voor mensen leesbaar formaat

Schijfgebruik weergeven voor een bepaalde map

De opdracht du toont het schijfgebruik voor alle mappen. Maar u kunt het schijfgebruik voor een specifieke map bekijken met behulp van de -s vlag met het basiscommando zoals onder:

du -s -h <directory_name>

controleer het schijfgebruik van een specifieke map met behulp van de opdracht du

Vergelijk schijfgebruik van twee mappen

Met de opdracht du kunt u ook het schijfgebruik van twee of meer mappen vergelijken, zoals hieronder weergegeven:

du <options> <directory_1> <directory_2>

het vergelijken van twee directorygroottes

Schone schijfruimte met behulp van de opdrachtregel

Je kunt een van de du- en de df-opdrachten gebruiken in combinatie met andere Linux-opdrachten om de bestanden en mappen weer te geven die de meeste ruimte innemen. Vervolgens kunt u ervoor kiezen om die bestanden te behouden of bestanden in Linux te verwijderen om opslagruimte op uw computer vrij te maken.

Bestanden sorteren op basis van bestandsgrootte

De opdracht du geeft de bestandsgrootte weer voor alle bestanden in een map, maar in combinatie met de opdracht sorteren met behulp van het pipe-teken ‘|‘, ziet u de resultaten gesorteerd in afnemende volgorde van hun bestandsgrootte. De syntaxis om beide opdrachten te gebruiken is:

du -a <directory_path> | sort -rn

Hier, het pijpkarakter ‘|‘ wordt gebruikt om de uitvoer van een opdracht te verzenden als invoer voor een andere opdracht. In het tweede deel van de syntax, de -r vlag wordt gebruikt om in omgekeerde volgorde te sorteren en de -n flag wordt gebruikt om bestanden te sorteren op basis van de numerieke waarde. Verwijder echter geen bestanden alleen op basis van de bestandsgrootte, aangezien u per ongeluk belangrijke bestanden kunt verwijderen die nodig zijn voor het functioneren van het Linux-systeem.

alle bestanden sorteren op bestandsgrootte

Sluit bestanden uit op basis van hun bestandsgrootte

Er zijn talloze manieren om bestanden uit te sluiten op basis van hun bestandsgrootte door verschillende opdrachten te combineren, maar de eenvoudigste manier is om de opdracht find te gebruiken om bestanden uit te sluiten die een bepaalde grootte overschrijden. De syntaxis om de opdracht find te gebruiken om bestanden uit te sluiten op basis van hun bestandsgrootte is:

find <directory_path> -size -<file_size_to_exclude>

Je kan ook gebruik de -exec vlag om te combineren met andere commando’s, waarbij de uitvoer van het zoekcommando wordt gebruikt als invoer voor het andere commando.

Bestanden uitsluiten op basis van bestandsgrootte

Sluit bestanden uit op basis van hun typen

De du commando heeft een belangrijke vlag die bekend staat als de --exclude vlag, die kan worden gebruikt om bepaalde bestandstypen uit te sluiten wanneer de opdracht wordt gebruikt in combinatie met andere opdrachten. De syntaxis om de --exclude vlag met het du-commando is:

In relatie :  Problemen met het Windows 10-toetsenbord oplossen

du -h <path_to_directory> --exclude="*<file_extension>"

Hier de * wordt gebruikt als een jokerteken dat aangeeft dat alle tekens overeenkomen met de invoer tijdens het ontleden van de map.

items uitsluiten met een jokerteken

Controleer schijfgebruik met GUI

De opdrachtregeluitvoer voor verschillende opdrachten voor schijfgebruik kan voor sommige mensen moeilijk te begrijpen zijn. Er zijn dus enkele GUI-alternatieven die het controleren van het schijfgebruik eenvoudig maken. Enkele veelgebruikte GUI-tools om schijfgebruik te controleren zijn de GDU Disk Usage Analyzer en de Gnome Disks Tool, die eenvoudig kunnen worden geïnstalleerd met behulp van de volgende opdracht:

Schijfgebruikanalysator installeren:

sudo snap install gdu-disk-usage-analyzer

Schijfhulpprogramma installeren:

sudo apt-get -y install gnome-disk-utility

Controleer schijfgebruik met behulp van Gnome Disk Tool

Het hulpprogramma Gnome-schijfhulpprogramma wordt over het algemeen gebruikt om opslagpartities naar een specifiek type te formatteren. In de standaardweergave worden alle opslagpartities weergegeven.

Om details over een partitie te kennen, zoals de apparaatnaam, het type bestandssysteem, beschikbare ruimte en meer, moet u op de naam van de partitie klikken. Het schijfhulpprogramma is een handig hulpmiddel, maar bij onzorgvuldig gebruik kunt u al uw belangrijke gegevens kwijtraken.

beschikbare schijfruimte controleren met Gnome Disks Tool

Controleer schijfgebruik met behulp van Disk Usage Analyzer Tool

Het monitoren van schijfgebruik is veel eenvoudiger in GUI met behulp van de Disk Usage Analyzer Tool in vergelijking met CLI. Nadat u deze tool hebt geïnstalleerd, opent u deze via het menu Toepassingen en volgt u de onderstaande stappen:

1. Wanneer u de Disk Usage Analyzer-tool voor het eerst opent, worden alle opslagpartities weergegeven die op uw systeem zijn aangesloten, samen met uw thuismap.

een lijst van alle partities die aan het systeem zijn gekoppeld

2. Om meer te weten te komen over het schijfgebruik van een apparaat, klik op de apparaatnaam. Het scant het hele apparaat en geeft een ringdiagram weer van de schijfbezetting voor alle mappen. Als u de muisaanwijzer op een willekeurig deel van de grafiek plaatst, ziet u welke mappen de meeste schijfruimte innemen.

Ringdiagram voor schijfbezetting

Schijf opschonen met Disk Usage Analyzer

Na het analyseren van verschillende locaties van het bestandssysteem, wilt u misschien enkele van de opslaginnemende bestanden verwijderen. De Disk Usage Analyzer Tool doet ook dienst als opruimtool voor de bestanden of mappen die u wilt verwijderen. Om bestanden of mappen te verwijderen:

1. Navigeer naar het bestand dat u wilt verwijderen uit de bestandssysteemstructuur. Klik met de rechtermuisknop op het item en selecteer de “Verplaatsen naar prullenbak” keuze.

een map verwijderen met behulp van de Disk Usage Analyzer

Als veiligheidsmaatregel verplaatst deze tool de bestanden en mappen naar de “Prullenbak”, zodat u niet per ongeluk een belangrijk bestand verwijdert. De prullenbaklocatie kan vervolgens worden geleegd met elke bestandsbeheerder.

Controleer eenvoudig het schijfgebruik in Linux

Het beheren van schijfruimte is een belangrijke vaardigheid voor bestandsbeheer en het is cruciaal om schijfstations lang gezond te houden. We hopen dat de methoden die in deze handleiding worden getoond, u zullen helpen het schijfgebruik in Linux te controleren. Als u problemen ondervindt, kunt u ons dit laten weten in de opmerkingen hieronder.

Moyens I/O Staff heeft je gemotiveerd door je advies te geven over technologie, persoonlijke ontwikkeling, levensstijl en strategieën die je zullen helpen.